Betalingsbetingelser

Booking- og betalingsbetingelser

§ 1. Booking betingelser
Når betalingen er gennemført og godkendt, er reservationen garanteret. Du vil herefter modtage en bekræftelse på reservationen.

 

§ 2. Afbestilling
Vedafbestilling af 1 til 2 værelser, kan der afbestilleles 3 dage før ankomsten.
Vedafbestilling af flere en 2 værelser, leje af hele Skyttegården, kan der afbestilles 30 dage før.
Ved afbestilling efter sidste afbestillings dato vil hele det indbetalte beløb tilfalde udlejer.

 

§ 3. Afbestillingsforsikring ved sygdom
Det påhviler lejerne at tegne egen forsikring.

 

§ 4. Rengøring / ansvar
Lejer er kontraktmæssigt forpligtet til at renholde det lejede og skal ved lejemålets afslutning, efterlade dette i ryddelig stand. Lejer er ansvarlig overfor alt hvad der forefindes i ferieboligen i den lejede periode. Skulle der opstå skader, er lejer forpligtet til omgående at underrette Skyttegården B&B herom. Ikke meddelte skader før afrejse, vil blive udbedret for lejers regning. Skader der opstår i lejeperioden, vil blive udbedret snarest muligt og skal erstattes inden afrejse. Der er ikke fra Skyttegårdens side tegnet forsikring, som dækker lejerens person eller ejendele i lejeperioden.

 

§ 5. FORCE MAJEURE
Såfremt lejemål forhindres pga. force majeure (naturkatastrofer, strejke, krigshandlinger, optøjer o. lign.) er Skyttegården B&B ikke erstatningspligtig for afbrudte eller ikke gennemførte ophold.

Booking & kontakt

Brug vores bookingformular for nem booking:

Booking

 

Eller kontakt os:

Ring 20 49 71 80 / 29 21 85 55

 

skyttegaarden logo2 transpa

 

Kontakt

© 2019 Skyttegården B & B